IGRANJE U FAULU

psihomotorička brzina | Psihomotorička Brzina 2

12/03/2021

”Faul nije pogreška za napad,

ali je pobjeda za obranu.”

U većini utakmica 3 ili 4 korektna faula u jednom napadu signal su za suce da je napad pasivan.

https://vimeo.com/522679366

This content is visible only to members!

Login To Unlock The Content!