JEDAN OD NAJVEĆIH NEPRIJATELJA RAZVOJA KREATIVNOSTI KOD DJECE ZOVE SE: POBJEDA.  TRENERI U ŽELJI ZA POBJEDAMA STVARAJU OKRUŽENJE KOJE IMA NEKOLIKO OSNOVNIH PROBLEMA: Pretjerano ponavljanje Ponavljanje se temelji na ideji prema kojoj dijete informaciju bolje...

Saznaj više